Zmiany w prawie nie budzą entuzjazmu specjalistów kadr i płac. Wsparcie narzędziowe i wiedza potrzebne
Ponad połowa kadrowców ankietowanych w badaniu „Sytuacja zawodowa specjalistów kadr i płac 2017” uznaje zmiany w prawie pracy oraz ustawach wpływających na zatrudnienie za niekorzystne. Związane jest to ze zwiększeniem ilości zadań, którą są zobowiązani wykonać po zmianie przepisów, jak i wpływem na sytuację biznesową firm, które już odczuwają brak rąk do pracy.
2017-06-29, 13:10

Kadrowe kontrowersje

Najwięcej kontrowersji wzbudził pomysł oskładkowania umów o dzieło. Aż 56 proc. respondentów uznało zmianę za niekorzystną, argumentując ocenę zwiększeniem kosztów pracodawcy, a nawet ograniczaniem praw twórców.

Zmiany w zakresie rozliczania kwoty wolnej od podatku uzależnionej od poziomu dochodów zostały uznane za niekorzystne w niemal 20 proc. przypadków. Zmiany w ustawie emerytalnej włącznie z zapisami dotyczącymi ochrony przedemerytalnej 1/3 respondentów ocenia negatywnie, widząc w nich zagrożenie dla biznesu. Entuzjazmu nie budzą przepisy o powoływaniu do służby przygotowawczej i terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie przez zatrudnionych pracowników – 39 proc. respondentów ocenia tę zmianę negatywnie. Podobne emocje budzi wśród 37 proc. ankietowanych wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej i ewidencja czasu pracy zleceniobiorców. Konieczność dodatkowej kontroli zleceniobiorców jest identyfikowane jako biurokracja i dodatkowe obowiązki, które wpływają na podnoszenie kosztów pracy.

 

Niedoinformowanie i potrzeba wsparcia

Duży odsetek ankietowanych ocenia wszystkie zmiany w prawie neutralnie. Większość – aż 88 proc. – twierdzi, że jest przygotowanych do zmian prawnych i działa zgodnie z przepisami. Stoi to w kontraście do poczucia pewności, bezpieczeństwa względem zmian prawnych, ponieważ 4 na 10 specjalistów ds. kadr i płac czuje się niedoinformowanych w zakresie tych zmian. Z tego względu fachowcy szukają informacji na własną rękę. Głównym źródłem wiedzy dla specjalistów nie są informacje dostępne w Internecie: media branżowe – 74 proc. oraz internetowe społeczności zawodowe – 44 proc. Szkolenia branżowe są głównym źródłem wiedzy profesjonalnej dla 51 proc. zawodowców.

Przeprowadzone przez nas badania potwierdzają, że częste zmiany prawne wprowadzają niepewność i silną potrzebę szkoleń osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. W codziennym życiu specjalistów HR ważną rolę odgrywa technologia wspierająca prace, dlatego tak ważne jest, aby systemy kadrowo-płacowe były na bieżąco automatycznie aktualizowane do zmieniających się przepisów, co daje poczucie bezpieczeństwa, pewności – podkreśla Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce.

 

Codzienne zmagania – najtrudniejsze tematy

Pośród kwestii sprawiających obecnie największą trudność kadrowcy wskazują sprawozdawczość zewnętrzną – 38 proc. Podobne wątpliwości dotyczą ewidencji czasu pracy, który sprawia kłopot 1/3 respondentów. Czwarta część badanych uważa, że najtrudniejsze są rozrachunki z ZUS, rozliczanie wynagrodzeń obcokrajowców oraz integracja obiegu informacji pomiędzy systemami informatycznymi.

Zadbanie o dostosowanie narzędzi i zaplecza służb kadrowych leży w interesie przedsiębiorców. Mnożenie czynności kadrowych przy dokonanych zmianach prawnych przysparza więcej pracy, a w kontekście wymagającego rynku pracownika – osłabia służby kadrowe i pozycję przedsiębiorstwa. Jedna trzecia ankietowanych specjalistów widzi potrzebę zatrudnienia dodatkowych osób w dziale kadrowym, zaś niemal czterdzieści procent z nich chętnie zaktualizowałoby lub dokupiło narzędzia wspierające pracę – dodaje Piotr Ciski.

 

 

 

Więcej informacji i kontakt z ekspertami Sage:

Katarzyna Kopka: katarzyna.kopka@mondaypr.pl, tel. 735 938 504

Patrycja Polakiewicz-Sobczuk: patrycja.polakiewicz-sobczuk@mondaypr.pl, tel. 532 753 385

 

 

Sage jest liderem na rynku zintegrowanych systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, wspierający przedsiębiorców na całym świecie. Trzydzieści lat temu sama rozpoczynała jako niewielka brytyjska firma, a teraz zatrudnia ponad 13.000 pracowników, którzy w 23 państwach obsługują miliony przedsiębiorców, będących motorem światowej gospodarki. Sage zmienia oblicze i upraszcza rachunkowość w firmach stosując błyskotliwe rozwiązania opracowane we współpracy z prężnie działającymi przedsiębiorcami, właścicielami firm, handlowcami, księgowymi, partnerami i programistami. Jako spółka ujęta we wskaźniku giełdowym FTSE 100, aktywnie wspiera środowiska lokalne i angażuje się w zmienianie świata poprzez filantropijną działalność Fundacji Sage.

Sage – lider na rynku zintegrowanych systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, wspierający przedsiębiorców na całym świecie www.sage.com

KONTAKT / AUTOR
Katarzyna Kopka
735 938 504
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy